Ten lovecký kostelíček ...

….se konečně dočkal a má z  části novou fasádu, zmizela její nejomšelejší část. Mnozí říkají, že si farnost dala na čas. Bohužel vše bylo závislé na financích, které se nám nedařilo získat. Hrubým odhadem náklady na celou fasádu pohybovaly v částce přesahující před 2 miliony korun a navíc se k opravě fasády přidružila i nutnost opravy střechy věže kostela. Pravidelné sbírky se spotřebují většinou na běžný provoz kostela, obou kaplí a fary.

Zkoušeli jsme od roku 2007 získat na opravy kostela a fary prostředky z dotačních programů poskytovaných jak Jihomoravským krajem tak Státním zemědělským intervenčním fondem, ale neúspěšně. Prvním úspěchem bylo získání dotace na opravu fasády kaple v Ostrovánkách v roce 2010, dotace na farní kostel opět nevyšla.

Letos v únoru kontaktovala MO KDU-ČSL v Lovčicích nového náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka, který navrhl možnost individuální dotace z  rozpočtu JmK ve výši 200.000 Kč s tím, že máme jeho plnou podporu. Nelenili jsme, „kuli žhavé železo“ - v  řádu dnů jsme zpracovali žádost o dotaci pro kraj a podali žádost o dotaci z rozpočtu Obce Lovčice. Většina obecního zastupitelstva se přiklonila na stranu farnosti a podpořila žádost za podmínky, že kraj poskytne dotaci. Rada kraje dotaci farnosti schválila a na přelomu června a července 2011 měla farnost na účtu 400.000 Kč z  dotací a cca 200.000 vlastních prostředků.

Porada spolupracovníků rozhodla na schůzce 7. července 2011 o zadání zakázky malého rozsahu na opravu střechy věže kostela a fasády na průčelí a věži kostela. Osloveny byly firmy Tvrdý, s.r.o. Lovčice; Topterm, s.r.o. Praha a Renova, stavební společnost s r.o., Hodonín. Dále bylo zřejmé, že dosavadní finanční prostředky náklady nepokryjí. Nejschůdnější variantou se jevilo vyhlášení veřejné sbírky nebo půjčky od farníků. Ohlásili jsme tedy opět krajskému úřadu konání veřejné sbírky se všemi přílohami, půjčky od farníků budou využity až poté.

V pondělí 1. srpna se sešla výběrová komise k posouzení cenových nabídek oslovených firem, nejvýhodnější cenovou nabídku podala firma Tvrdý, s.r.o., Lovčice v celkové částce 892.222 Kč. Smlouvy o dílo byly podepsány 17.srpna 2011 s  termínem dokončení do 14. října 2011, stavebním dozorem byl pověřen Ing. Pavel Ruban. Od okamžiku výstavby lešení nejen pověření pracovníci, ale celá obec s  napětím sledovala dění kolem kostela. Po zahájení prací se zjistilo, že je třeba nový hromosvod, a že krov na střeše musí být kompletně nový, že se musí natřít ciferníky hodin a pro obsluhu antén bezdrátového internetu je nutné zhotovit další průlez na střechu (věž kostela je jediným místem, odkud se signálem pokryje celá obec).

Největší diskuse se vedly kolem barvy fasády a kolem antén a paraboly internetu. Každý ze spolupracovníků navrhl barevné kombinace fasády podle vzorníku, ale bohužel žádná varianta nezískala většinu. Ujednotili jsme se v tom, že půjdeme do žluté a požádáme o stanovisko architekta, ať rozhodne odborník. Hůře stravitelné byly antény a parabola bezdrátové sítě internetu na střeše historické budovy. Lovčice jsou v údolí s  bohatou zelení, členitý terén způsobil, že kostel resp. jeho střecha je jediné místo, odkud signál pokryje celou obec. Stávající technologie jiné možnosti nemá a farnost nemůže nechat na holičkách občany, hlavně mladé, bez fungujícího internetu. Farnost vyšla vstříc provozovateli p. Rybkovi, který ujistil, že do 5 let se technologie změní a pak vše demontuje a uvede střechu do původního stavu na své náklady.

V sobotu 24. září 2011 byla k vidění zajímavá podívaná - usazení zhotoveného krovu na věži kostela pomocí jeřábu. Rameno jeřábu se jevilo jako krátké, rozhodovaly jen centimetry, jestli se krov usadí na věži. Krátce před polednem dosedla konstrukce na věž a všichni přihlížející si oddechli, nejnáročnější část opravy byla za námi.

Potěšujícím zjištěním bylo, že veřejná sbírka měla kladnou odezvu u občanů. Jenom obchůzkou po obci bylo vybráno 120.000 Kč a celkový výtěžek sbírky činil 170.117 Kč. Dík patří všem, kdo přispěli jakoukoliv formou k  realizaci tohoto bohulibého díla.

S Boží pomocí a ochranou práce proběhly podle harmonogramu, dílo bylo předáno předhodový pátek 14.října 2011. Náklady opravy a jejich financování:

Na  závěr   trochu  čísel: 


 
rozpočet rekonstrukce střechy věže384.110,-
rozpočet rekonstrukce fasády věže a průčelí508.112,-
zdroje  financování
dotace Jihomoravského  kraje200.000,-
dotace  Obce Lovčice200.000,-
veřejná sbírka170.117,-
půjčka od farníků100.000,-
vlastní prostředky222.105,-

Na rok 2012 bylo plánováno pokračovat nebo i dokončit opravu fasády celého kostela. Bohužel se zjistilo, že střecha nad lodí kostela je v daleko horším stavu, než se předpokládalo (střešní tašky jsou jako z perníku a krov napadla dřevomorka). Farnost musela přehodnotit priority, chovat se jako řádný hospodář a přistoupit k opravě střechy kostela. Co se týká financí, bude se jednat zcela jistě vyšší náklady, než jsme proinvestovali v letošním roce. Již nyní se jedná o získání dotací ze všech dostupných zdrojů. Opravovat střechu na etapy nelze, takže pokud nebudeme mít dostatečné prostředky, práce nezahájíme. Protože ekonomická situace je neradostná, veřejnou sbírku pro občany vyhlašovat nebudeme. Kdo bude chtít, může kostelu „koupit“ střešní tašku, počet kusů bude odvislý od možností každého. Na památku dárci obdrží certifikát. Milí občané i farníci, děkujeme za přízeň, kterou jste farnosti dosud věnovali a přejeme vám i vašim rodinám požehnané prožití vánočních svátků a požehnaný rok 2012.

V  Lovčicích 6.  prosince  2011

P. Josef  Pohanka
administrátor farnosti


Bohoslužby v nejbližších dnech
Pátek21.06.17:45Lovčice
Neděle23.06.9:15Lovčice
Neděle23.06.10:45Ostrovánky

Pro více podrobností klikněte sem
Nejnovější oznámení
Farnost zve

SVATÍ FRANCIE A ITÁLIE - 10ti denní pouť

10. - 19.7.2020

Opravy zahájeny
INFORMACE O VEŘEJNÉ SBÍRCETen lovecký kostelíček ...

... se konečně dočkal a má z části novou fasádu, zmizela její nejhorší část. Mnozí říkají, že si farnost dala na čas. Bohužel vše bylo závislé na financích, které se nám nedařilo získat. Hrubým odhadem náklady na celou fasádu pohybovaly v částce přesahující před 2 miliony korun a navíc....

Zobrazit celý článek

opravy zahájeny
Pomáhejme potřebným
Pomáhejme potřebným
©2008 - 2011   Římskokatolická farnost Lovčice, vytvořil PKdesign.cz
TV Noe | Radio Proglas | Pastorace.cz | Cirkev.cz | Biskupstvi.cz | Vira.cz | sdb.cz (salesiáni) | Lovčice | Habřéci | Lidové misie | katolik.cz | Mužský sbor Lovčice